Radża Joga Śhigatse - polub nas na Facebook'u

Czym jest Raja Yoga
Kurs Raja Yogi
01. Cel i środki
02. Zasady
03. Szkoły tajemne
04. Ścieżka
05. Wyniki
06. Jama
07. Nijama
08. Asana
09. Pranajama
10. Pratyahara
11. Przygotowanie
12. Dharana
13. Imaginacja
14. Dhyana
15. Inspiracja
16. Samadhi
17. Kontemplacja
18. Samjama
19. Intuicja
20. Oświecenie
21. Na drogę
22. Literatura cytowana
12 stopni ku Bogu
Pieczęć Inicjacji
Duchowy Nauczyciel
Etapy początkowe
Guru i Mistrzowie Mądrości
Medytacja Raja Yogi
6 Lekcji Radża Jogi

Raja Yoga

Etapy początkowe

Śladowe praktyki duchowe zawarte w rozmaitych religiach, a stanowiące pozostałość autentycznej Radźa Jogi to trzy klasyczne jogi pomocnicze współcześnie praktykowane i polecane przez różnych Nauczycieli Duchowych zwykle pojedynczo i osobno, a nie jako jeden system praktykowania duchowego rozwoju, a znane odpowiednio jako Karmajoga, Bhaktijoga oraz Dźńanajoga. Wymieniliśmy je w kolejności w jakiej stanowią początkowe stopnie Pierwszego Wielkiego Kręgu nauki i praktyki starożytnej Radźa Jogi. Pierwszy Wielki Krąg Radźa Jogi zwany jest terminem Brahma Wićara, który sugeruje przenikanie czy wnikanie, wtapianie się w Boga! Adepci tych początkowych stopni uczą się odczuwać i doznawać Obecności Boga jako wszechobecnego świetlistego Wszechducha, Brahmana oraz uczą się wnikać, wtapiać swoją świadomością w Świadomość Boga, a raczej we wszechobecnego Ducha Świętego (Wszechducha).

Bhakti Joga jest żywo obecna praktycznie w każdej religii, gdyż jest to po prostu żarliwe rozmodlenie i adoracja Boga z pomocą pieśni duchowych (Bhadźana), modlitw dziękczynnych, błagalnych czy wielbiących (Brahmaćintani). Niestety praktykowanie Bhakti Jogi bez gruntownej podstawy na Ścieżce jaką jest stopień Karma Jogi nie daje dobrych rezultatów ani specjalnych postępów duchowych. Karma Joga oznacza unifikację wszystkich naszych działań i dążeń życiowych w jeden zwarty i spójny strumień życia oraz ofiarowanie swojej Pracy Bogu. Karma Jogin pracuje tak jakby pracował tylko dla Boga i cokolwiek robi pełni swoją Służbę Bożą sumiennie, uczciwie i solidnie. Solidna i uczciwa praca ofiarowana Bogu to życiowa postawa Karma Jogina będąca jego duchową praktyką. Człowiek musi nauczyć się akceptować, lubić, cenić i szanować swoją pracę i wszelką życiową działalność. I dopiero z taką postawą i praktyką życiową adept jest należycie przygotowany do podjęcia drugiego stopnia Ścieżki Złotego Płomienia, który jest stopniem Uwielbienia i Adoracji Boga!

Dźńaana Joga będąca stopniem trzecim to okres nabierania głębokiej i wszechstronnej wiedzy słyszanej na własne uszy, a płynącej z ust Guru, który jest Mędrcem Bożym, Rszim. W trzecim stopniu udziela się adeptowi wszechstronnej wiedzy duchowej i religijnej na wszystkie podstawowe mistyczne tematy, takie jak Prańaapana (Oddychanie), Jantradźńana (Wiedza Symboliki), Metafizyka (Wiedza o żywiołach i procesach przemiany oraz sposobach synchronizacji z Bogiem), Etyka (Zasady Postępowania), a także wiele innych. Stopień Karma Jogi musi zaowocować rozwinięciem się Wiary w Boga i Zaufania do Boga (Śraddha) oraz do Guru. Stopień Bhakti Jogi musi zaowocować pozytywnym i pomyślnym przejściem prób i testów jakie się przed adeptem pojawią. Trzeci stopień musi się objawić cierpliwym medytowaniem nad wszystkimi naukami duchowymi oraz inteligentnym przyswojeniem, zasymilowaniem wszystkiego popartym osobistym zrozumieniem i wglądem. Przenikanie (Wićara) Boga (Brahmana) jest wprost proporcjonalne do stopnia rozbudzonej i rozwiniętej Wiary, Ufności ale na trzecim stopniu Wiara ucznia zamienia się w rodzaj rozpoznawania w którym uczeń Wie że jest Bóg, zna Boga z własnego doświadczenia! Pierwszy stopień praktyki oznacza wzmożenie życiowych zdolności i życiowej wydolności oraz rozwój duchowy poprzez pozytywne zaangażowanie w życie i pracę, a także realizowanie celów w świecie materialnym. Karma Jogin jest adeptem w fazie Wioski Pytań, który jest słuchaczem zadającym coraz głębsze pytania. Bhakti Jogin jest adeptem w fazie Wioski Miłości czynnie zaangażowanym w kultywowanie miłości do swego Stwórcy, adeptem rozpalającym płomień Bożej Miłości i ten płomień podtrzymującym poprzez gorliwą praktykę Modlitwy (Brahmaćintani). Adept w trzecim stopniu jest zaangażowany w Wiosce Wiedzy ponieważ usilnie studiuje wszelką wiedzę religijną i duchową szukając tego co wspólne pomiędzy wszystkimi systemami religijnymi. Samo studiowanie Boskiej Wiedzy bez podstawy dwóch nóg którymi są Karma i Bhakti Joga jest bezowocne i nie przyniesie duchowego wzrostu, a może być wręcz przeciwnie, jak to pokazuje przykład Wiroćany (Lucyfera), który był uczniem Brahmy (Boga Stwórcy) i studiował wiedzę duchową pomijając kompletnie Bhakti do Boga, swego Guru. Wszedł w stadium pychy i zuchwałości, Guru porzucił i stoczył się w demonicznym upadku w najniższe piekła, gdzie jest władcą złych duchów.

Podstawowy stopień praktyki, Karma Jogina musi także trochę uwrażliwić się i otworzyć na działające w Przyrodzie (Rudram) energie subtelne zwane Żywiołami (Tattwa). Stąd w samym wprowadzeniu w Radźa Jogę spory nacisk się kładzie na proste kontemplacje Żywiołów Przyrody czyli skał, ziemi i gór, wody czyli rzek, jezior i morza oraz deszczu, płonącego ognia i słońca, wiatru na otwartej przestrzeni oraz całkiem już przestrzennej energii Boskiego Ducha, Eteru, który przenika cztery żywioły podstawowe budujące plan materii. Oswojenie się z energiami ziemi, wody, ognia, wiatru i przestrzeni (eteru, nieba) musi przynieść głębszą wrażliwość na to co dzieje się z Przyrodą i na jej elementarne energie. Głębsze i intensywniejsze praktyki z żywiołami i współzależnością od Przyrody (Prakrti Asraja) przechodzi adept Uro Jogi w piątym stopniu swej praktyki, ale do tego potrzeba głębiej rozwinąć właśnie silną Koncentrację i Nieprzywiązanie. Karma Joga pozwala oczyścić i zharmonizować ciało fizyczne oraz energetyczne (Lińgaśarira), żarliwa i pełna uwielbienia Bhakti Joga pozwala oczyścić głębiej i zharmonizować powłokę astromentalną czyli Kaamamanas. Dźńana Joga jeśli tylko otrzymujemy wiedzę właściwą, duchową, użyteczną i pomocną, pozwala nam osiągnąć synchronizację z planem duchowego, przyczynowego Umysłu (Sutramamanas), z którego czerpiemy duchową inspirację, natchnienie i wszelkie wsparcie. W szóstym stopniu praktyki inicjacyjnej Ścieżki Radźa Jogi przedmiotem Koncentracji jest nasza głęboka wewnętrzna zależność od Boga Stwórcy (Brahmana) oraz jego posłańca (Awatara) i jest ona głębiej uświadamiana, co zwiemy procesem Brahma Asraja (Boski Związek).

Raja Yoga

© 2003-2008 Bractwo Złotej Szaty Świątyni Mądrości Śigatse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: raani@shigatse.pl