Radża Joga Śhigatse - polub nas na Facebook'u

Czym jest Raja Yoga
Kurs Raja Yogi
01. Cel i środki
02. Zasady
03. Szkoły tajemne
04. Ścieżka
05. Wyniki
06. Jama
07. Nijama
08. Asana
09. Pranajama
10. Pratyahara
11. Przygotowanie
12. Dharana
13. Imaginacja
14. Dhyana
15. Inspiracja
16. Samadhi
17. Kontemplacja
18. Samjama
19. Intuicja
20. Oświecenie
21. Na drogę
22. Literatura cytowana
12 stopni ku Bogu
Pieczęć Inicjacji
Duchowy Nauczyciel
Etapy początkowe
Guru i Mistrzowie Mądrości
Medytacja Raja Yogi
6 Lekcji Radża Jogi

Raja Yoga

Pieczęć Inicjacji

Inicjacja jest pieczęcią serca i pieczęcią duszy (Puruszy). Proces inicjowania czy wtajemniczania to zapieczętowanie serca tak, aby dusza mogła wzrastać i rozwijać się w swym materialnym przejawieniu. Serce jako ośrodek duchowy w naukach joginów przyrównywany jest do kwiatu róży o dwunastu płatkach, z których każdy symbolizuje kolejny stopień inicjacji w duchowe misterium. Inicjacja, zwana w radźa jodze dikszan, oznacza przekaz, wtajemniczenie i przede wszystkim błogosławieństwo. Kolejny płatek kwiatu serca zostaje ożywiony dzięki kolejnej inicjacji. W tej ścieżce proces inicjacji jest najważniejszą i najbardziej początkową fazą studiów i praktyki duchowej. Dikszan oznacza zapoczątkowanie i oczekuje się od osoby adepta czy adeptki, że zagwarantuje sobie chęci, czas i wszelkie środki nie tylko do kontynuowania pracy, ale także do jej ukończenia pod okiem nauczycieli. Spełnienie pracy danej inicjacji przychodzi przez cierpliwe praktykowanie i studiowanie nauk Odwiecznej Mądrości, a kiedy praca jest ukończona udzielana jest kolejna - wyższa o jeden stopień - inicjacja. Wszystko to jest częścią procesu wewnętrznej przemiany duchowej.

To, co zostaje udzielone to przekaz, który trzeba zrealizować, wypełnić. Inaczej inicjacja nie będzie zakończona, dopełniona. Własna praca jest niezbędna, jeśli chcemy odnieść głębszy pożytek z otrzymanej inicjacji. Tylko oddanie i poświęcenie osoby inicjowanej są tym, co może przynieść im pełen pożytek z otrzymanej inicjacji. Można powiedzieć, że jest to wstęp do pracy.

Warto wspomnieć, że nie istnieje coś takiego jak ścieżka duchowa bez inicjacji, ani też żadna autoinicjacja. Kiedy uczeń jest gotowy do otrzymania kolejnej inicjacji, wtedy pojawia się Nauczyciel mogący przekazać wtajemniczenie. Nikt nie jest ani nie będzie pominięty. Co najwyżej trafiają się bardzo pyszni i dumni uczniowie, którym wydaje się, że zasługują na kolejne inicjacje. Ci mogą czasem pozostawać rozczarowani. Gotowość oznacza ufność i cierpliwość w oczekiwaniu. Oznacza też coraz większą ufność do Nauczycieli i Przewodników, coraz większą otwartość dla ścieżki i jej nauk. Ścieżka Uczniostwa jest ścieżką dyscypliny praktykowania i ścieżką zaufania - wiary bez powątpiewania. Mistrzowie i Nauczyciele tak jogi powiadają, że nie jest łatwo znaleźć ucznia posiadającego kwalifikacje do duchowej ścieżki królewskiej. Z tego powodu najwyższa forma ścieżki nie jest wcale ani łatwo dostępna, ani rozpowszechniona.

Ogólny kierunek rozwoju na ścieżce królewskiej to śraddha w terminach jogów, a yaqin w terminach sufich. Oba pojęcia wskazują jednocześnie na zaufanie i wiarę. Ufność, oprócz dyscypliny praktykowania, jest bowiem najniezbędniejszą sprawą. Jest tą kwalifikacją, która czyni osobę adeptem/-tką na danej ścieżce. Uczniostwo okazuje się w ufności do Nauczyciela, ścieżki i do nauk przekazywanych przez ścieżkę. Pogłębienie zaufania, świętej wiary, jest tym co pozwala przekazywać coraz to wyższe poziomy wtajemniczenia. Ufność i wierność stanowią właściwy pokarm dla duszy, aby ta mogła się zaawansować na duchowej drodze. Zatem, rozwijajmy klejnot ufności na wszelkie możliwe sposoby. Ufność leczy serce i duszę ze wszelkiego powątpiewania, ze wszelkich obaw, ze wszelkiego strach i lęku. Wzmacnianie wiary jest niezbędnym lekarstwem dla serca i duszy na duchowej ścieżce. Wiara niszczy strach, podstawową przeszkodę w duchowym rozwoju serca. Gdy ufność pojawia się, wtedy kwiat duszy może rozkwitnąć.

Ludzka istota, która przewędruje tę ścieżkę do końca staje się Duszą Wyzwoloną, co w terminach jogi zwie się Dźiwanmukta. Można rozumieć to jako piąte Wielkie Wtajemniczenie. Taki sam ideał oferują wielkie religie, jak chociażby chrześcijaństwo, które wspomina o zbawieniu czy wyzwoleniu jako o soteros. Wyzwolenie czy wolność stanowią też ideał duchowy sufich o fundamentalnym znaczeniu i zwane są nadźat.

Raja Yoga

© 2003-2008 Bractwo Złotej Szaty Świątyni Mądrości Śigatse. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: raani@shigatse.pl